dinsdag 25 januari 2022

Jona zit boos

Mijn Bijbeljournal van Jona 4
Jona ziet Ninevé vanaf de hoogte
Zijn wonderboom verdord
De bladeren waren prachtig beschuttend
De worm - Kijkje door de loep
ontpopt zich als vlinder en vliegt
Ë🌴Ë
De houding van... JONA
*Jona gaat toekijken
Hij wacht op de vernietiging
Hij ziet bekering
Hij houdt zich op afstand
Ë Ë Ë
*Jona is kwaad
Is dat terecht?
Ë Ë Ë
*Had hij dit niet verwacht van God?
Hij weet hoe God is
God houdt zielsveel van de mens:
"U bent een God die genadig is en 
liefdevol, geduldig en trouw, en 
bereid het onheil af te wenden."
Ë Ë Ë
*Jona praat zichzelf goed
Had hij het niet gezegd?
Ë Ë Ë
*Jona wil niet meer leven
Waarom doet Jona zo?
Schaamte? Schuld?
"Ik heb het niet goed gedaan,
Ik heb voor joker gestaan"
Ë Ë Ë
*Jona is blij over de boom
Jona is boos over de verdorde boom
Bij deze confrontatie wil hij niet verder leven
Ë Ë Ë
*Passieve houding
Laat mij maar....
ik ben liever dood
Ë 
*Kort lontje?
Ë
*Denkt Jona aan zichzelf?
Lekker onder de schaduw
Ik heb het goed
Ë
*Jona regelt 
bedenkt het wel even zelf
Hoe hij het wil
Hij hij het bedacht heeft
Ë Ë Ë
*Standvastigheid? 
Als het hem voor de wind gaat
Als het tegenzit
Ë Ë Ë
*God spiegelt Jona
Is het terecht hoe hij denkt?
Ë Ë Ë
*Jona voelt zichzelf gerechtvaardigd
Ë 
*Geen berouw / verdriet bij Jona
Het interesseert hem niet

Ë🌴Ë
Vervang de naam van Jona eens 
in je eigen naam!
Hoe is jouw houding?
Zie je overeenkomsten?
Durf je jezelf zo te spiegelen?
Is er iemand die jou mag spiegelen?

Uit Jona 4
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 
Ë🌴Ë
Hij bad tot de HEER: "Ach HEER, 
heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? 
Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. 
Ik wist het wel: 
Ë🌴Ë
U bent een God die genadig is en 
liefdevol, geduldig en trouw, en 
bereid het onheil af te wenden. 
Ë🌴Ë
Laat mij maar sterven, 
HEER: ik ben liever dood dan 
dat ik zo verder moet leven." 
Ë🌴Ë
Maar de HEER zei: 
"Is het terecht dat je zo kwaad bent?"

Nadat Jona Ninevé had verlaten, 
was hij aan de oostkant van de stad gaan zitten. 
Hij had er een hut gemaakt om 
in de schaduw af te wachten 
wat er met de stad zou gebeuren. 
Ë🌴Ë
Nu liet de HEER God een wonderboom opschieten 
om Jona schaduw boven zijn hoofd te geven en 
zijn ergernis te verdrijven. 
Jona was opgetogen over de boom. 

De volgende morgen, 
bij het aanbreken van de dag, 
liet God de boom door 
een worm aanvreten, zodat 
hij verdorde. 
Ë🌴Ë
Toen de zon opkwam, liet God 
een verzengende wind uit het oosten waaien; 
de zon brandde zo op Jona’s hoofd dat 
hij door de hitte werd bevangen. 
Hij bad om te mogen sterven: 
"Ik ben liever dood dan 
dat ik zo verder moet leven." 
Ë🌴Ë
Maar God zei tegen Jona: 
"Is het terecht dat je zo kwaad bent over die boom?" 
Jona antwoordde: 
"Ja, het is terecht dat ik kwaad ben. 
Was ik maar dood!" 
Ë🌴Ë
Toen zei de HEER:
"Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar
 jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en 
die jij niet hebt laten groeien, 
een boom die in één nacht opkwam en 
in één nacht weer verging, 
Ë🌴Ë
Zou IK dan geen verdriet hebben om Ninevé, 
die grote stad, waar 
meer dan honderdtwintigduizend mensen 
wonen die het verschil tussen links en rechts 
niet eens kennen, en dan nog al die dieren?"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten