woensdag 19 januari 2022

Van 't pad af

Mijn journal van Jona 1
Een behoorlijke worsteling voor mij; 
Hoe ga ik dit brengen:
De worsteling van Jona
  🐳
En niet alleen dat
Waarom reageert Jona zo?
Wat wil God in dit kleine boek zeggen?

Jona 1 schrijft:
De HEER richtte zich tot Jona:
"Maak je gereed en ga naar Nineve, 
die grote stad, om haar aan te klagen, 
want Ik heb gezien hoe haar 
inwoners zich misdragen.”
  🐳
Jona maakte zich gereed, maar 
vluchtte naar Tarsis, 
weg van de HEER.
  🐳
De HEER wierp een hevige storm op de zee
De zeelieden werden bang, en 
ieder riep tot zijn eigen god om hulp. 
Ze gooiden de lading in zee. 
  🐳
Jona was in het ruim gaan liggen en 
in een diepe slaap gevallen.
  🐳
De zeelieden wierpen het lot, en 
het lot viel op Jona. 
Ze vroegen: “Vertel ons: 
Hoe komt het dat deze ramp ons treft? 
Wat doe je hier aan boord? 
Waar kom je vandaan? 
  🐳
Jona antwoordde: “Ik ben een Hebreeër en 
ik vereer de HEER, de God van de hemel, 
de God die de zee en het droge gemaakt heeft.”
  🐳
De mannen werden nog veel banger, want 
Jona was weggevlucht van de HEER. 
Ze zeiden tegen hem: 
“Hoe heb je dat kunnen doen? 
Wat moeten we met je doen, 
dat de zee ons met rust laat?”
  🐳
Ze riepen tot de HEER: 
“Ach HEER, laat ons toch niet vergaan 
als wij het leven van deze man opofferen. 
  🐳
 U bent de HEER, al wat U wilt, doet U!”
  🐳
Ze gooiden Jona  in zee, en 
de woede van de zee bedaarde. 
  🐳
De mannen werden vervuld van 
bang ontzag (=vrees) voor de HEER. 
Ze brachten Hem een offer en 
deden Hem geloften.

1 opmerking: