zaterdag 15 januari 2022

Blijf bidden

Mijn Bijbeljournal van Kolossenzen 4
Biddende man & vrouw

Paulus schrijft in Kolossenzen 4
Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar
 
Bid ook voor ons, 
dat God deuren voor ons opent 
om zijn boodschap te verkondigen
 
Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders 
Benut het juiste moment
 
Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, 
sprankelend, en 
weet hoe u op iedereen moet reageren.
 
Epafras, strijdt in al zijn gebeden  
Hij bidt 
Dat je als volmaakt mens en 
met volle overtuiging zult vasthouden 
aan alles wat God wil.
 
Groeten van Paulus

1 opmerking: