woensdag 28 juli 2021

Als een boom....

Geïnspireerd door de bomen van Mondriaan, 
heb ik hier impressionistisch geschilderd. 
Dit doek heb ik gemaakt tijdens
de school van de Heilige Geest te Almelo.

##########

Alles in mijn werk spreekt over Gods werk, 
de Schepper, die alle lof en eer verdient! 

##########

Mijn uitleg over dit werk
Een boom vol leven in allerlei kleuren
Een glas in lood, doorzichtig gekleurd glas
Verweven met de takken van de boom 
God heeft gaven en vruchten van de Geest gegeven. 
Dat zijn alle kleuren verwerkt in de boom 
't Staat voor de veelkleurige wijsheid van God.

##########

Psalm 1 
Een boom geplant aan waterstromen 
brengt veel vrucht

##########

Er is maar één weg, die ten leven leidt. 

Deze weg ligt vol met het manna.
Het manna voor onderweg....
Ik weet wel niet hoe het eruit zag, 
maar het zal wel opvallend geweest zijn.
Daarom opvallend pastelkleur voor het manna

Ten tijde dat het volk Israël door de woestijn trok, 
voorzag God in het dagelijkse voedsel. 
Het manna was bedoeld voor die dag. 
Elke dag geeft Hij opnieuw. 
Elke dag geeft Hij genoeg, méér dan genoeg. 
Het manna kon niet worden bewaard.

##########

Ex 16:4 
Toen zei de HEERE tegen Mozes: 
Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. 

Jezus zegt in Johannes 6:31-33 
Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten…..Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Dit is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

##########

Jezus zegt - Joh.14:6
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Spreuken 14:12
Soms schijnt een weg iemand recht, maar 
het einde daarvan voert naar de dood

Matheus 7:13,14 
Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten