woensdag 28 juli 2021

De Levensboom

In Spreuken wordt er regelmatig 
gesproken over de Levensboom,
dus daar ga ik wat dieper op in.
Klik op de afbeelding!

Tijdens mijn fietstocht over het Rozendaalse Veld kwam ik deze boom tegen. Ik zag deze uit de verte dichterbij komen, en het had mijn aandacht. Het was een prachtige boom. Majestueus, enorm en prachtig! Het leek wel een boog over de weg. Ik ging er onderdoor. Het was bijzonder. 
En nu heb ik er een woordgedicht opgeschreven.
Alsof je al fietsend de woorden op je af ziet komen.
Onder de Levensboom 
Onder Zijn bescherming 
Onder Het Woord 
Onder de Wijsheid

Omarm deze boom
Omarm dit geluk 
Omarm het leven
Omarm de Wijsheid
Omarm het kruis
Omarm Hem!
De levensboom
We vinden de boom terug in Genesis 2-3
In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Spreuken 3:18 / 11:30 / 13:12 / 15:4
Ze is een levensboom voor wie haar omhelst....
Een rechtvaardig mens plant een levensboom.....
.....vervuld verlangen is een levensboom
Kalme woorden zijn een levensboom

Openbaring (2:7 / 22:2,14,19).  
Wie overwint zal ik laten eten van 
de levensboom die in Gods paradijs staat....
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 
Zij kunnen over de levensboom beschikken.....
Als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
t t t
Jezus stierf aan het kruis, 
aan een hout van een boom
Hij nam de dood voor Zijn rekening
Hij nam de vloek op Zich
zodat hereniging mogelijk is
t t t
Handelingen 5:30
De God onzer vaderen heeft 
Jezus opgewekt, die gij 
hebt gehangen aan een hout en omgebracht...
t t t
Deuteronomium 21:22-23
Als iemand een misdrijf heeft gepleegd 
waarop de doodstraf staat, en 
u hangt hem .... op aan een boom,.....
Want op een gehangene rust Gods vloek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten