woensdag 10 augustus 2022

Kom tot Mij

In 't Gebedshuis op maandagavond
komen we samen voor creatief gebed
We bemoedigen elkaar met ons getuigenis
 
Deze keer gaan we scheuren & laten alles los
Deze vrouw vertelt:
Kom tot Mij!
Deze tekst kwam in de stilte bij mij binnen. 
Ik heb het opgeschreven en had in eerste instantie geen plaatjes. Dus ik ben gaan tekenen en heb de tekst geschreven voor degenen die zich aangesproken voelen. 
Na een tijd van stilte voelde ik mezelf eigenlijk ook wel een beetje aangesproken. Ik voel de drukte in mijn hoofd, die opkomt. Daarna een plaatje van een vrouw die op bed ligt, in de rust en in gesprek is met God.

Matheus 11:28-30
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Beluister het lied van Opwekking 412

Psalm 23
Hij doet mij neder liggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten