zondag 7 augustus 2022

Overvloedig

In 't Gebedshuis op maandagavond
komen we samen voor creatief gebed
We bemoedigen elkaar met ons getuigenis
     
Deze keer gaan we scheuren & laten alles los

Deze vrouw vertelt:
Het is dan mooi als ik zo’n blad van Eva heb, die die woorden zo mooi kan weergeven Ik vond hier de woorden die het gevoel, die ik bij die psalm heb, weergeven en verwoorden, zoals: luisteren, het kruis, om te zingen en te dansen en te chillen. Bloeien waar je ook bent. Stilte, ruimte en rust.  Bron van inspiratie & creativiteit. Ik vind het zo mooi dat God overvloedig geeft. Ik heb dat verbeeld met overvolle manden met rijke oogst en een vrouw die lacht. Dit is voor mij een stuk houvast. God zegt: Kom bij Mij! Hij geeft overvloedig…

Psalm 123
Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont. 
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Here, onze God, totdat Hij ons genadig zij. 

Wees ons genadig, Here, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd van verachting; onze ziel is meer dan verzadigd van de spot der overmoedigen, de verachting der hovaardigen.

Psalm 23:1...mij ontbreekt niets…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten